Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia publikację „Moje dziecko w przedszkolu i szkole.Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” opracowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Poradnik ma na celu przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.

 

Poradnik adresowany jest do Rodziców, a jego celem jest przekazanie informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole, ponieważ każdy rodzic stara się pomóc swojemu dziecku najlepiej jak potrafi. Jednak niekiedy zdarzają się sytuacje, w których rodzicielska pomoc nie wystarczy, pojawiają się bowiem problemy, którym samemu trudno zaradzić. I tu właśnie jest ogromne pole do współpracy rodziców i szkoły.

 

Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka. Publikacja trafi do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce, skąd będzie dalej dystrybuowana do szkół i przedszkoli. Będzie można ja również pobrać ze stron MEN i ORE. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy.

 

Zamieszczamy link do publikacji wystarczy kliknąć TUTAJ.