"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

Programy edukacyjne

Nasze przedszkole bierze udział w różnego rodzaju akcjach społecznych oraz programach edukacyjnych koordynowanych przez poszczególnych nauczycieli. Nie byłyby one możliwe bez zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. Z góry więc wszystkim dziękujemy za okazałą pomoc i wsparcie. Poniżej prezentujemy, w jakiego rodzaju akcjach i programach bierzemy udział w roku szkolnym 2016/2017:

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - program ekologiczny.Organizatorem programu jest Tymbark-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tymbarku. Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury:
Obchody Dnia Przyjaciół Natury (wg scenariusza)
Obchody Dnia Marchewki (wg scenariusza)
Zaczarowana Jabłoń - Dzień Warzyw, Owoców i Soków (wg scenariusza)
Obchody pierwszego Dnia Wiosny. 
Obchody Zielonego Dnia. 
Obchody Dnia Ziemi. 
Segregacja śmieci w przedszkolu 
Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu. 
Kącik przyrody w przedszkolu.
Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę" 
Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia” (na podstawie bajek z płyty CD) 
Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem. 
Wystawa ekologiczna. 
Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody. 
Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą. 

- "Cała Polska czyta Dzieciom" - O wartości czytania bajek dzieciom nie trzeba chyba nikogo przekonywać, dlatego nasze przedszkole, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, zorganizowało taką akcję w naszej placówce. Rodzice sami bądź niekiedy za niewielką namową nauczyciela przychodzą najczęściej do grupy,do której uczęszcza ich pociecha i czytają przedszkolakom jedną lub kilka bajeczek.

"Nakrętkowa Częstochowa" - W roku szkolnym 2012/2013 zbieramy na rzecz 19-letniej Sylwii, która w wyniku wypadku na w-f-ie jest obecnie niepełnosprawna intelektualnie i fizycznie.

- "Czysta Częstochowa" - celem konkursu jest:
§ Podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży związanego z zagrożeniami, jakie niesie za sobą nieprawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
§ Rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci i młodzieży światem przyrodniczym, oraz umiejętność obserwacji zagrożeń środowiska przyrodniczego, jakie stanowią odpady i uświadomienie konieczności im przeciwdziałania.
§ Uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki baterii i przekazywanie ich do recyklingu, w celu ograniczenia ilości zużytych baterii trafiających na składowisko odpadów, na którym uwalniane z nich metale ciężkie oraz kwasy powodują przeniknięcie do ziemi i skażenie wód gruntowych.

"Kropla do kropli" - Program ten to innowacyjnie i zarazem kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Przedszkola oszczędzają Wodę, Energię i Pieniądze, edukują dzieci oraz pozytywnie wpływają na środowisko.Program zakłada nie tylko poprawę efektywności energetycznej budynku Przedszkola, ale również jest ciekawą porcją wiedzy kierowanej do dzieci i ich opiekunów. Celem programu jest między innymi wyrabianie pozytywnych nawyków, mających na celu bardziej racjonalne gospodarowanie wodą i energią.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie