"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 28
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 36.00-8.00 – schodzenie się dzieci, działania edukacyjne w grupach z dziećmi z deficytami lub dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę


8.00 – 8.15 – gimnastyka poranna
8.15 - 8.30 – czynności porządkowe, zabiegi higieniczne


8.30 - 9.00 – ŚNIADANIE


9.00 – 10.00 – realizacja zajęć edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci zgodny z jego możliwościami ( zależności od grupy wiekowej)
10.00 – 11.00 – zabawy dowolne wg zainteresowań oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, pobyt dzieci na świeżym powietrzu
11.00 – 11.30 – przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne


11.30 – 12.00 – OBIAD


12.00 – 13.00 – pobyt dzieci na świeżym powietrzu; spacery, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze


13.00 – 13.30 – czynności porządkowe, zabiegi higieniczne


13.30 – 14.00 – PODWIECZOREK


14.00 – 17.00 – praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, uzdolnień, skłonności, zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie