Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913 - 2013

 SZKOŁA Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła z założenia mała, kameralna wyróżniająca się tym, że stwarza możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych.
Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym.
W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom.
To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie