Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Zajęcia dla klasy VI

16 kwietnia na drugiej godzinie lekcyjnej odbyły się zajęcia zawodoznawczo-informacyjne dla uczniów klasy VI prowadzone przez pracownika Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie