Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Zajęcia psychoedukacyjne 2015.04.20

Dzisiaj uczniowie klas II-III w ramach programu "Nie pal przy mnie, proszę" uczestniczyli w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia.

Klasa VI wzięła udział w zajęciach nt. "Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych" prowadzonych przez pracowników PPP-P nr 3 w Częstochowie.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie