Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Zebrania z rodzicami 2015.05.14

W czwartek, 14 maja o godzinie 17 odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas II-VI połączone z konsultacjami z nauczycielami. 

Rodzice uczniów klas młodszych wzieli również udział w szkoleniu prowadzonym przez pracownika PPP-P nr 3 w Częstochowie na temat: "Postawy rodzicielskie a zachowanie dzieci". 

Zebranie rodziców uczniów klasy I odbędzie się w innym terminie, ze względu na chorobę wychowawcy.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie