Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Comenius 2013 - 2015


Comenius 2013 - 2015

Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Miejskie Przedszkole nr 28

w Częstochowie bierze udział w międzynarodowym programie COMENIUS.

Koordynatorem programu Comenius jest mgr Katarzyna Zbierańska.

Tematem projektu realizowanego w szkole jest:

"Healthy start for a healthier future" - "Zdrowy start dla zdrowszej przyszłości"

W programie biorą udział następujące kraje: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Chorwacja, Włochy, Grecja i  Polska.

W ramach programu Comenius będą odbywały się spotkania i wymiana międzyszkolna nauczycieli i uczniów z państw biorących udział w programie.

www.comenius.org.pl

Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga:

http://healthystartforahealthierfuture.blogspot.com/

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie