Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

1 wizyta robocza ( Chorwacja )

„Healthy start for a healthier future”

 2013-2015

        Sprawozdanie z 1 wizyty roboczej w Chorwacji (Zagrzeb)

       04.11. - 09.11.2013

Dnia 04.11.2013 r. w Chorwacji, w miejscowości Zagrzeb rozpoczęło się spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

”Healthy start for a healthier future” – „Zdrowy start w przyszłość” … to tytuł nowego projektu, który wraz z naszymi uczniami postanowiliśmy realizować.  Na spotkanie wyjechała delegacja w składzie: Katarzyna Zbierańska , Marta Żabka –nauczyciele.  W wizycie prócz gospodarzy uczestniczyli także przedstawiciele szkół partnerskich: Grecja – 2 osoby, Turcja – 3 osoby, Rumunia- 3, Bułgaria -5, Włochy 3.  Celem pierwszej wizyty było poznanie nowych partnerów, nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy szkołami, wymiana doświadczeń nabytych po zrealizowaniu już wcześniejszych projektów, ustalenie priorytetów ,  podział  zadań,  ustalenie kolejnych wizyt roboczych, poznanie systemu edukacji i specyfiki pracy w przedszkolu w Chorwacji. W wyniku wspólnych rozważań ustaliliśmy harmonogram prac nad projektem oraz wstępne daty kolejnych spotkań oraz szczegóły  dotyczące  realizacji projektu .

Harmonogram spotkania:

  • 1 dzień – 04.11.2013- Na lotnisku w Zagrzebiu powitane zostałyśmy  przez delegacje partnerów z Chorwacji. Po zakwaterowaniu w hotelu odbyło się nieformalne spotkanie z partnerami z innych krajów , ustalone zostały szczegóły spotkań na kolejne dni
  • 2 dzień – 05.11.2013 – po przybyciu do przedszkola w Iskricy zostaliśmy  powitani przez panią dyrektor, kadrę nauczycielską, oraz cały personel. Następnie dzieci z przedszkola zaprezentowały krótki ale przepiękny program artystyczny oraz obdarowały nas cudownymi własnoręcznie zrobionymi upominkami.Następnym punktem programu było zwiedzanie przedszkola – bardzo dużego mieszczącego się w 2 oddzielnych budynkach składającego się z 15 grup. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola- 340 , a kadra składa się z 54 osób. Przedszkole jest bogato wyposażone w środki dydaktyczne, w pomoce plastyczne, techniczne, sportowe jak również w środki dydaktyczne multimedialne. Następnym punktem programu była głównie praca nad projektem;wybraliśmy sekretarza projektu , którym został koordynator z  Turcji –Süha Yaşar, przeanalizowaliśmy  cele i zadania projektu.  Ustaliliśmy również daty następnych wizyt roboczych:

- Bułgaria - 27 styczeń – 1 luty 2014

- Włochy – 31 marzec – 5 kwiecień 2014

- Grecja – 26 - 31 maj 2014

- Polska – 20 -25 październik 2014

- Rumunia- 23 -28 marzec 2015

- Turcja – 1 -6 czerwiec 2015

Późnym popołudniem zwiedzaliśmy miasto Zagrzeb. Dzięki tej wycieczce mogliśmy bliżej poznać historię i dziedzictwa kulturowe i zabytkowe Chorwacji.

  • 3 dzień – 06.11.2013 – cały dzień zwiedzaliśmy Park Narodowy Jezior Plitwickich. Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior – tzw. Górne Jeziora i Dolne Jeziora). My zwiedzaliśmy Dolne. Pierwszy rezerwat na tym terenie został założony w 1928. Park narodowy natomiast rozpoczął swą działalność w kwietniu 1949. Granice, kilkakrotnie poszerzane, ostatecznie w 1997liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i PrzyrodniczegoUNESCO.
  • 4 dzień – 07.11.2013 - Głównym punktem programu w tym dniu było  oglądanie zajęć dydaktycznych i aktywności dzieci w grupach przedszkolnych. Mogliśmy też mniej formalnie spędzić czas z dziećmi bawiąc się z nimi i obserwując swobodną zabawę. Przedszkole realizuje regularny całodniowy program  :  zrównoważonego rozwoju , etniczny, sportowy, twórczej sztuki, religijny, wczesnej nauki języka angielskiego i niemieckiego. Następnym punktem programu była dalsza praca nad projektem. Partnerzy z Chorwacji  przedstawili  prezentacje  multimedialną o swoim Państwie, mieście i przedszkolu. Takie prezentacje przedstawili również pozostali partnerzy; Grecja, Turcja, Włochy, Bułgaria, Rumunia i nasza delegacja. Następnie przedszkole odwiedzili urzędnicy miasta Zagrzeb, dowiedzieliśmy się  jaki jest poziom upowszechniania wychowania przedszkolnego oraz sposób ich finansowania oraz w jaki sposób miasto wspomaga placówki oświatowe. Porównywaliśmy również systemy edukacji w naszych krajach.
  • 5 dzień – 8. XI.2013 - Wyjazd do Varaždin, Lepoglavy i zamku Trakošćan .

Dzień zakończył się uroczystością zorganizowaną w przedszkolu przez nauczycieli i rodziców przedszkola. Było wiele niespodzianek, piękne, niezapomniane występy dzieci i dorosłych .

  • 6 dzień – 9.XI.2013 –powrót do kraju

Wizyta w Chorwacji stworzyła nauczycielom możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy i pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat aktywizujących metod uczenia oraz sposobem wplatania w podstawowe treści nauczania elementów wiedzy o własnym regionie, kulturze.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie