Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Sprawozdanie z 4 wizyty roboczej w Grecji(Thessaloniki)

 

 

                                                                                     

„Healthy start for a healthier future”

 2013-2015

        Sprawozdanie z 4 wizyty roboczej w Grecji (Thessaloniki)

       26.05 - 31.05.2014

 

W dniach 26. 05.2014 -31.05.2014 r. członkowie nauczycielskiego zespołu ds. Comeniusa: p. dyrektor Barbara Jura, p. Maria Smak oraz p. Katarzyna Zbierańska  odwiedzili szkołę partnerską w Thessalonikach  w Grecji. Była to czwarta wizyta w jednej ze szkół partnerskich. W wizycie roboczej w Grecji uczestniczyli przedstawiciele ze szkół. partnerskich z Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Włoch, Rumuni. Językiem roboczym podczas wizyty był język angielski. Ważnymi celami tej wizyty były:,wymiana tradycyjnymi oraz zdrowymi przepisami kuchni narodowej, przedstawienie relacji w formie prezentacji PowerPoint  odnośnie założonych w szkole i klasach „ogródkach” ze zdrową żywnością, ziołami i przeróżnymi roślinami. Program wizyty obejmował zwiedzanie budynku szkoły, odwiedzanie uczniów w klasach, obserwowanie zajęć lekcyjnych oraz prowadzenie ich w języku narodowym danego kraju, zapoznanie się z dokumentami funkcjonującymi w szkole, obowiązującym systemem edukacyjnym Grecji . Działania te miały na celu przybliżenie nam zasad funkcjonowania szkoły i lepsze poznanie uczniów oraz społeczności szkolnej.

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, powitali nas serdecznie przygotowując występy i pokazy artystyczno-wokalne ( piosenki, tańce narodowe charakterystyczne dla całego terenu Grecji), przedstawili również walory kulturowe i przyrodnicze Grecji, jak również zaprezentowali w bardzo interesujący sposób historię Starożytnej Grecji i bogów greckich.

Szkoła goszcząca zorganizowała również dla gości wycieczki krajoznawcze do atrakcyjnych kulturowo i architektonicznie miejsc w Grecji, m.in. zwiedzanie Salonik, muzeum bizantyjskiego , Białej Wieży, Verginy, przedgórzy góry Olimp oraz zabytkowych kościołów.

Podczas wizyty odbyło się  spotkanie koordynatorów ze szkół partnerskich podczas którego analizowane były zrealizowane do tej pory  zadania, metody stosowane do ich realizacji, mocne i słabe strony każdego zadania, omawiane były problemy jakie zostały napotkane, jak również przedstawiono wnioski i harmonogram do dalszej pracy. Na zakończenie wizyty dyrektor i główny koordynator projektu ze szkoły podstawowej w Thessalonikach wręczyli certyfikaty uczestnictwa w wizycie partnerskiej w Grecji. 

 

                                                                                                Opracowała: Katarzyna Zbierańska

    

  

   

  

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie