Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

5 wizyta robocza(Polska -Częstochowa)

                                                                

 

Sprawozdanie z 5 wizyty roboczej 

Polska -Częstochowa 

20. X- 25. X. 2014 

 

 

 

W dniach 20- 25.X.2014 r Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie gościł przedstawicieli szkół partnerskich w ramach projektu Comenius „Zdrowy start w przyszłość”. W  wizycie brali udział przedstawiciele szkół partnerskich z Chorwacji : 3 nauczycieli, Rumunii – 4 nauczycieli, Turcji – 3 nauczycieli oraz 5 dzieci, Włoch: 3 nauczycieli oraz 4 dzieci, Bułgarii: 3 nauczycieli, Grecji: 3 nauczycieli. Celem spotkania było m.in. zapoznanie się z polskim systemem edukacji, organizacją pracy szkoły polskiej, kulturą i historią Polski, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkoły oraz przedszkola, uczniowie zaś uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Gościom został przedstawiony krótki program artystyczny przygotowany zarówno przez przedszkolaków jak i uczniów szkoły. Program artystyczny uświetnili swym przepięknym, widowiskowym występem uczniowie Społecznego Ogniska Baletowego pod kierunkiem p. Urszuly Brylewskiej. Zorganizowany przez gospodarzy wieczór polski był okazją do zapoznania się ze specyfiką kuchni polskiej oraz integracją międzynarodowej społeczności. Uczestnicy wizyty poznali istotne aspekty historii polskiej, architektury i kultury jak również polskiego folkloru podczas wycieczek zorganizowanych do kopalni soli w Wieliczce, Krakowa, Szyndzielni (Istebna, Koniaków, Wisła, zwiedzanie chaty Kawuloka) oraz zwiedzanie Jasnej Góry.

Na spotkaniu roboczym projektu każdy kraj przedstawił prezentację multimedialną pt. „Making the World a better place”-  partnerzy  przygotowali prezentację na temat głównych problemów związanych z kwestiami ochrony środowiska w ich kraju oraz podjętymi działaniami proekologicznymi. Partnerzy wymienili się również listami oraz produktami naturalnymi ( miód,mydła, kremy itp.). Został również omówione szczegóły organizacji kolejnych wyjazdów oraz kwestie dotyczące kolejnych działań projektowych.

Zarówno w gronie uczniowskim jak i nauczycielskim wymieniono ciekawe doświadczenia edukacyjne i kulturowe oraz pogłębiono życzliwe relacje nawiązane w trakcie poprzednich wizyt.

Założenia wizyty zostały w pełni zrealizowane.

 

1 dzień : przyjazd partnerów

 

 

 

2 dzień : wycieczka Kraków, Wieliczka

 

3 dzień: Wizyta w szkole, zwiedzanie Jasnej Góry

 

 

 

 

4 dzień: Wycieczka - Szyndzielnia

5 dzień: praca nad projektem

 

 

 

 

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie