Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

6 wizyta robocza Rumunia (Iasi)

W dniach 23.03- 27.03 2015 r. odbyła się szósta wizyta robocza projektu Comenius w Iasi. Do rumuńskiego przedszkola Gradinita nr 3  przybyły delegacje nauczycieli z placówek partnerskich z Polski, Chorwacji, Włoch, Grecji, Bułgarii i Turcji. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Częstochowie reprezentowali nauczyciele: Marcin Kupczyk i Agnieszka Jędrzejczak. Tematem przewodnim wizyty było poszukiwanie technik kreatywnych do wzbudzania pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci.

Przedszkole rumuńskie przyjęło nas bardzo serdecznie. Zgodnie z miejscową tradycją zostaliśmy powitani solą i chlebem przez nauczycielkę i dzieci ubrane  w stroje narodowe. Dzieci przedstawiły bardzo ciekawy program artystyczny. Można było zobaczyć tańce narodowe, ale również balet czy walc. Następnie zwiedzaliśmy przedszkole, które jest bardzo duże, liczy 9 oddziałów. W każdej grupie zostaliśmy obdarowani prezentami.

Po obiedzie zwiedzaliśmy miasto. Mogliśmy zobaczyć City Hall, National Theatre, Palace of Culture, Orthodox Metropolian Cathedral, Ogród Botaniczny oraz Cetatuia Monastery. Zostało także zorganizowane spotkanie w Urzędzie Miasta, na którym każdy krótko opowiedział o mieście z którego przyjechała delegacja.  

W trakcie spotkania każdy kraj przedstawił prezentację na temat „Through children’s eyes”. W przedszkolu została także zorganizowana wystawa prac dzieci. Odbyła się również wymiana przygotowanych przez uczniów prac, listów, kartek świątecznych oraz drobnych upominków.

 W trakcie spotkania została także zaplanowana wizyta w Turcji.

Wizyta w Rumunii umożliwiła poznanie systemu edukacji w tym kraju na przykładzie przedszkola. Nauczyciele z poszczególnych krajów uczestniczyli w lekcjach otwartych.

Mogliśmy zwiedzić ciekawe miejsca takie jak Suceava Fortress, Craftman’s Center Marginea oraz Putna Monastery. Byliśmy także w stadninie koni.

Został również zorganizowany wieczór w którym można było zobaczyć tradycyjne tańce wykonane przez zespół ludowy.

Wyjazd umożliwił zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń zawodowych, nawiązanie przyjaznych kontaktów oraz podniesienie kompetencji zawodowych. 

 

                                                                                                   Opracowała :Agnieszka Jędrzejczak

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie