Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

2 wizyta robocza Bułgaria (Vidin)

 

                                                       

 

„Healthy start for a healthier future”

 2013-2015

        Sprawozdanie z 2 wizyty roboczej w Bułgarii(Vidin)

       27.01 - 01.02.2014

W dniach 27.01 – 1.02.2014 r.. odbyła się druga wizyta robocza projektu Comenius w Vidin. Do bułgarskiego przedszkola  Sinchets przybyły delegacje nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii, Grecji, oraz Chorwacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie reprezentowały nauczycielki wychowania przedszkolnego: Katarzyna Zbierańska oraz Agnieszka Jędrzejczak. Tematem przewodnim wizyty było m.in. porównanie wyników pomiarów antropometrycznych dzieci ze szkół oraz przedszkoli ,przedstawienie ich w formie graficznej i prezentacja multimedialna o współpracy poszczególnych szkół i przedszkoli z ośrodkami zdrowia oraz propagowaniu i kultywowaniu zdrowego stylu życia w danej placówce.

Szkoła bułgarska przyjęła nas niezwykle serdecznie witając swych gości u progu drzwi zgodnie z miejscową tradycją. Następnie podjęła nas tradycyjnymi przysmakami. Bułgarscy partnerzy zaprezentowali atrakcyjny program artystyczny ujmując nas pięknem muzyki, tańca i tradycyjnych strojów. Następnie przybyli nauczyciele zaproszeni zostali na spotkanie z władzami miasta, przedstawicielami szkolnictwa. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji na temat systemu edukacji w poszczególnych krajach i doświadczeń w pracy pedagogicznej.

 W trakcie spotkania roboczego nauczyciele zaangażowani w projekt przedyskutowali zadania zrealizowane w okresie X 2013 r. – I 2014 r. oraz zaplanowali zadania na kolejny etap projektu.

W trakcie wizyty odbyła się prezentacja i wymiana przygotowanych przez uczniów produktów w postaci listów, rysunków, upominków.

Wizyta w Bułgarii stworzyła nauczycielom możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy i pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat aktywizujących metod uczenia oraz sposobem wplatania w podstawowe treści nauczania elementów wiedzy o własnym regionie, kulturze. Przybyli do Vidin nauczyciele z dużym entuzjazmem uczestniczyli w lekcjach otwartych- przygotowywanie wraz z dziećmi i rodzicami sałatki owocowej oraz uczestniczenie w zajęciach sportowych.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu naszych bułgarskich  partnerów mieliśmy niebywałą przyjemność zwiedzić najciekawsze zakątki : Magura cave, Belogradchik rocks ,poznać historię i zabytki, brać udział w specjalnie przygotowanym dla nas spotkaniu z wykonawcami tradycyjnej muzyki i tańca. Zorganizowano także specjalny wieczór, podczas którego degustowano regionalne potrawy przy

dźwiękach muzyki, śpiewu i wspólnego tańca. Prócz zdobytych doświadczeń zawodowych uczestnicy projektu nawiązali przyjazne kontakty i podnosili swe kompetencje językowe. Powstała także bogata dokumentacja fotograficzna.

                                                             

Opracowała:

Katarzyna Zbierańska

 

 

 

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie