Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

Informacje przydatne uczniom naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski

 

 Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2014/2015

 

Witajcie na stronie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 20.


Samorząd Uczniowski zajmuje się sprawami związanymi z naszym życiem szkolnym. Uczniowie dowiadują się jak sprawnie i efektywnie działać w szkole i poza szkołą.

Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy uczniowie mogą realizować własne projekty i zmieniać szkolną rzeczywistość. Młodzi ludzie koncentrują się na realizacji swoich pomysłów.

Efektem ich działań jest aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, pomoc potrzebującym, organizacja dyskotek i innych szkolnych imprez kulturalnych.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest:

 

Pan mgr Szymon Kwapisiewicz

 

Samorząd Uczniowski:

 

Przewodniczący: Kornelia Malinowska kl. VI

 

Wiceprzewodniczący: Norbert Rajs kl. V

Akcje i imprezy przeprowadzone przez Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2014 / 2015:

29 X 2014 r. – Halloween, przebrania i makijaże ( piątek )Ø

4 X 2014 r. – dyskoteka dla uczniów naszej szkoły od 16.00 do 19.00 ( czwartek )
Ø

30 XI 2014 r. – zabawa andrzejkowa od 12.00 do 14.00 ( wtorek)
Ø

 5 XII 2014 r. – Mikołaj w klasach ( piątek)
Ø

18 XII 2014 r. – Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną w sali( wtorek )
Ø

17 II 2014 r. – Walentynkowa poczta, czerwony strój, wybory Miss i Mistera szkoły
Ø
- Dyskoteka od 16.00 do 19.00 ( poniedziałek)

8 III 2015 r. – „Dzień kobiet” kolorowe stroje i makijaż
Ø
- zabawa karnawałowa od 12.00 do 14.00( wtorek)

21 III 2015 r. - Dzień Samorządności – rajd do Olsztyna, ognisko z pieczeniem kiełbasek
Ø

 2 IV 2015 r. – Prima Aprilis- lekcje prowadzone przez uczniów ( piątek )
Ø

19 IV 2015 r. – Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną sali ( wtorek)Ø

28 IV 2015 r. – Dyskoteka dla uczniów naszej szkoły od 16.00 do 19.00 ( czwartek )
Ø

15 VI 2015 r. - Dyskoteka dla uczniów naszej szkoły od 16.00 do 19.00 ( środa )
Ø

 Samorząd Uczniowski zakupił dla szkoły kwiaty w doniczkach. 

 Zadania Samorządu Uczniowskiego

  • reprezentowanie interesu ogółu społeczności uczniowskiej,
  • współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozgrywek sportowych,
  • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  • rozstrzyganie sporów koleżeńskich,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, budowanie jej tradycji,
  • aktywizowanie społeczności szkolnej poprzez organizację akademii, konkursów, akcji charytatywnych.
Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie