Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2013

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowiektóry tworzą:

Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Miejskie Przedszkole nr 28

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

 

Wyjście do Miejskiego Domu Kultury 2015.03.06

W piatek 06. 03. 2015 r. uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców wyszli do Miejskiego Domu Kultury na spektakl "Księżniczka na ziarnku grochu".

Dni Otwartych Drzwi

UWAGA!

Rodzicu sześciolatka

Rodzicu siedmiolatka

 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty

jest dobrze przygotowana na przyjęcie Twojego dziecka!

Przyjdź i przekonaj się..

 

DNI OTWARTYCH DRZWI

04.03.2015 r. od 10.00 do 11.00 oraz 05.03.2015 r. od 17.00 do 19.00

 

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami

zapraszamy do naszej szkoły

na Dni Otwartch Drzwi.

Zachęcamy do obejrzenia sal lekcyjnych i szkolnego zaplecza,

porozmawianie z nauczycielami oraz rodzicami uczniów naszej szkoły. 

Zajęcia dla klas I-VI

3 marca uczniowie klas I-VI wzięli udział w zajęciach dotyczących profilaktyki jamy ustnej. Zajęcia poprowadzili pracownicy Centrum Medycznego Jurajska "Uśmiech na 6".

Wyjście do Miejskiego Domu Kultury 2015.03.03

We wtorek 3 marca uczniowie klasy VI pod opieką p. Katarzyny Kowalik wyszli do Miejskiego Domu Kultury na spektakl pt. "Ania z Zielonego Wzgórza". 

Wizyta w Gimnazjum nr 7 2015.02.27

Dzisiaj uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy, p. Aliny Tatarowicz wzięli udział w Dniach Otwartych w Gimnazjum nr 7.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/2016:

Dzieci do klasy I urodzone w 2008 i 2009 roku.

Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie

(urodzone w okresie 1 lipca-31 grudnia 2008 roku) oraz dzieci 6-letnie. 

Zapisy będą przyjmowane od 02 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00 wg harmonogramu rekrutacji.

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły 02.03.2015r. 20.03.2015r.
Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły 23.03.2015r. 10.04.2015r.
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 17.04.2015r. godz.9:00
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów. 17.04.2015r.  24.04.2015r.
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych. 30.04.2015r. godz.9:00
Rekrutacja uzupełniająca. 01.06.2015r. 12.06.2015r.
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. 15.06.2015r. godz. 9:00
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów. 15.06.2015r. 22.06.2015r.
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 26.06.2015r. godz. 9:00

Elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona  w dwóch etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 2 marca do 13 marca 2015 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 18 marca do 1 kwietnia 2015r. Pozostałe terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.

Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie urodzone w 2009 r., które od 1 września 2015 r. pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

1 procent dla mojej szkoły

Nasza szkoła jest członkiem fundacji studenckiej "Młodzi-Młodym", dzięki czemu mogliśmy przystąpić do akcji "1% dla mojej szkoły"
Celem podjętych działań jest coroczne pozyskiwanie środków finansowych dla naszej placówki, przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. 
Również w tym roku zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku ze wskazaniem na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie. 
Zachęcamy Państwa do wsparcia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły, zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych czy remontowych.
Prosimy także o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Szkoły, a także zapoznanie się ze szczegółami akcji na stronie Fundacji www.fsmm.pl

PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!
Numer KRS: 0000270261 
Cel szczegółowy 1% - ZSP NR 3 W CZĘSTOCHOWIE 215

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie