Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2013

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowiektóry tworzą:

Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Miejskie Przedszkole nr 28

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

 

Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego "Bezpieczne zabawy zimowe"

Klasa I

I miejsce – Jeziorek Krystian Wiktor  SP 49  opiekun: Małgorzata Wójcik

II miejsce – Zuzanna Molenda  SP 8 opiekun: Maria Sieradzka

II miejsce – Zuzanna Wosik SP 33 opiekun: Marzena Łopacińska

III miejsce – Paweł Arkadiusz Jarząbek SP 49 opiekun: Małgorzata Wójcik

III miejsce -  Jan Cieślak ZSP nr 3 opiekun: Anna Taranek

Klasa II

I miejsce – Magdalena Zadrosz  SP 49 opiekun: Anna Gałda

I miejsce – Nicola Adamowska ZSP nr 3 opiekun: Izabela Sztekler

II miejsce – Natalia Pluta  ZSP nr 3 opiekun: Izabela Sztekler

II miejsce -  Martyna Woźnica ZSP nr 3 opiekun: Izabela Sztekler

III miejsce – Maria Wietecha SP 49 opiekun: Anna Gauda

Klasa III

I miejsce – Jakub Juszczyk ZSP nr 3 opiekun: Maria Smak

II miejsce – Eliasz Dejczer ZSP nr 3 opiekun: Maria Smak

III miejsce – Natan Opiłka ZSP nr 3 opiekun: Maria Smak

III miejsce – Klaudia Prokopiuk ZSP nr 3 opiekun: Maria Smak

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Szkoły zostaną powiadomione o terminie odbioru dyplomów.

Organizatorzy:

Maria Smak

Anna Taranek

Izabela Sztekler

Ferie zimowe 2015

02.02.2015-15.02.2015 r. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas ferii.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Podwodny Świat"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Podwodny Świat".

REGULAMIN KONKURSU

1. CELE KONKURSU:

• Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dziecka

• Wzbudzenie zainteresowania dzieci podwodnym światem

• Rozwijanie sprawności manualnej i poznanie nowych technik plastycznych

• Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej

• Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej

2. UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas 0-III i IV-VI

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

• Uczestnicy konkursu wykonują swoje prace indywidualnie, w dowolnym formacie i dowolnej technice płaskiej. Prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie

• Każda ze szkół biorących udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace w danej kategorii wiekowej

• Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak: - imię i nazwisko ucznia, klasa - nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail - imię i nazwisko opiekuna ucznia

• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane

• Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a dla opiekunów podziękowania

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.zsp3.ids.czest.pl w dniu 16. 03. 2015 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesłanie z pracą konkursową oświadczenia według wzoru (zał. 1)

4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Prace umieszczone w kopercie, z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podwodny Świat” należy nadsyłać pocztą do dn. 28. 02. 2015 r. na adres organizatora: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 42-200 Częstochowa

5. ORGANIZATORZY KONKURSU: mgr Aneta Wierus, mgr Magdalena Majewska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zał. 1

............................................. imię i nazwisko rodzica ........................................... miejscowość, data

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej mojego dziecka ........................................................................ ucznia......................................................... ................................................................................ (nazwa szkoły) jako laureata Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Podwodny Świat” na stronie internetowej www.zsp3.ids.czest.pl zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Zajęcia w czasie ferii

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do szkoły na zajęcia w czasie ferii: 09.02.2015 (poniedziałek)- od 10 do 12 piłka nożna, 11.02.2015 (środa)- od 10 do 12 piłka nożna, 12.02.2015 (czwartek)- od 10 do 12 zajęcia komputerowe, 13.02.2015 (piątek)- od 10 do 12 piłka nożna

Zebrania z rodzicami 2015.01.29

29.01.2015r.o godzinie 17 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI.Serdecznie zapraszamy !

Międzyszkolne Spotkanie Dyskusyjne 2015.01.29

W czwartek 29.01.2015 r. uczniowie klasy V pod opieką p. A. Wierus i p. A. Tatarowicz wzięli udział w Międzyszkolnym Spotkaniu Dyskusyjnym organizowanym przez Gimnazjum nr 7 w Częstochowie. 

Obchody Dnia Babci i Dziadka w klasie II 2015.01.26

Uczniowie klasy II pod opieką p. I. Sztekler przygotowali uroczyste przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Goście nie zawiedlii i przybyli bardzo licznie. Wychowawczyni zaprosila wszystkich obecnych do wysłuchania życzeń oraz wyrazów miłości i wdzięczności w postaci wierszy i piosenek skierowanych do kochanych Babć i Dziadków. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem Babciom i Dziadkom laurek wykonanych przez ich wnuczęta. W dalszej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem i zaproszeni do wspólnej zabawy. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Zajęcia psychoedukacyjne 2015.01.23

W piatek uczniowie klasy V i VI wzięli udział w zajęciach "Profilaktyka zachowań agresywnych. Jak można skutecznie zapobiegać przemocy oraz agresji u dzieci".

Klasa I wzięła udział w warsztatach na temat zdrowego stylu życia. 

Zajęcia poprowadzili pracownicy z PPP-P nr 3 w Częstochowie.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie