Śląska Szkoła Jakości

Szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, który został przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie: koncepcja pracy szkoły, kształcenie. Certyfikat ten przyznano naszej szkole na okres do 31 sierpnia 2012 roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym programie naszej szkoły, przyczyni się do jej jakościowego rozwoju.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2013

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowiektóry tworzą:

Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Miejskie Przedszkole nr 28

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2015.01.23

Dnia 28.01.2015r. odbędzie się druga część szkolnego konkursu ortograficznego.

 Do tego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

Adrian Strulak

Mateusz Rajs

Aleksandra Maguda

Szymon Rymarczyk

Jakub Dawczyk

Natalia Witkowska

Nina Sacharczuk

Kinga Plucińska

Kasjan Kulesza

Jakub Gogół

Przemysław Maguda

Dominik Caban

Patryk Zatorski

W ramach II etapu konkursu klasy IV-VI przygotowują plansze ortograficzne:

klasa IV  -   „Ortografia na przyrodzie”

klasa V   -   „Ortografia na matematyce”

klasa VI  -   „Ortografia na historii”

Prace należy oddać w czwartek (29.01.2015r.) do nauczycieli języka polskiego.

 

 Organizatorzy

mgr Emilia Blachnicka 

mgr Katarzyna Kowalik

Wyjście na lodowisko 2015.01. 22

W piątek 23 stycznia nasza szkoła organizuje wyjście na lodowisko dla chętnych uczniów. 

Plan:

1. Zbiórka pod szkołą o godzinie 13.30

2. Przejazd autobusem do centrum

3. Jazda na łyżwach- ok. 1,5-2h

4. Przejazd autobusem pod szkołę- powrót około godz. 17

Należy zabrać ze sobą:

- łyżwy (istnieje możliwość wypożyczenia- koszt 5 zł)

- legitymację szkolną

- zgode rodziców

Koszt- 4 zł + 2 bilety ulgowe na tramwaj

 

Zapisy przyjmuje nauczycie wychowania fizycznego, p. A. Tatarowicz

Zapraszamy !

 

Bal karnawałowy 2015.01.22

22. 01. 2015r. w godzinach od 9 do 12 odbędzie się bal karnawałowy dla uczniów klas I-III. 

Dyskoteka karnawałowa 2015.01.22

W czwartek, 22. 01. 2015 r. w godzinach od 16 do 19 odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas IV-VI. 

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa i zgodach rodziców na ewentualny samodzielny powrót do domu po dyskotece. 

Wyniki konkursu na najciekawszą zakładkę do książki 2015.01.21

Wyniki konkursu na najciekawszą zakładkę do książki – 21 stycznia 2015 r.

Klasy II – III

I miejsce – Wiktoria Gołuchowska

II miejsce – Oliwia Dobosz

III miejsce – Maja Stanowska; Martyna Woźnica

 

Klasy IV – VI

I miejsce – Kornelia Malinowska

II miejsce – Kasjan Kulesza

III miejsce – Zuzanna Tworzewska, Paweł Trynkiewicz

Występ uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa 2015.01.16

W piątek 16 stycznia w naszej szkole gościnnie pojawili sie uczniowie z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa i przedstawili jasełka.

Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy z zapartym tchem śledzili zmagania bohaterów i nagrodzili występ gromkimi brawami. 

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Bezpieczne zabawy zimowe"

   Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3

zaprasza na

międzyszkolny konkurs plastyczny

pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”

 

W konkursie udział biorą prace plastyczne uczniów klas  I - III

 

Organizator: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

Cele konkursu: Rozwijanie uzdolnień plastycznych, popularyzacja różnych technik plastycznych , rozwijanie uczuć estetycznych, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, inspirowanie działań na rzecz  ochrony środowiska naturalnego, pogłębianie zainteresowań plastycznych, poszerzanie wiedzy na temat skutków różnorodnych działań człowieka ingerujących w środowisko naturalne, utrwalanie  i wdrażanie zasad  na temat bezpiecznego zachowania się podczas uprawiania sportów zimowych.

 Warunki konkursu: Prace należy wykonać dowolną techniką, format prac A- 4. Każda praca powinna być podpisana : nazwa szkoły,  imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko ucznia, klasa ,tytuł konkursu. Każda szkoła w drodze eliminacji wyłoni 3 najlepsze prace, które wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Miejsce i termin składania prac:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3

42-200 Częstochowa

ul. Łukasińskiego 70/ 74

tel. 343231382

Prace należy składać do 30. 01. 2015 roku w świetlicy szkoły lub w sali 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16.02.2015 roku.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do szkół do 18 lutego 2015 roku.

Dodatkowo wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej klasy III  adres: www.mariasmak.pl

   Organizatorzy

  mgr Maria Smak

  mgr Anna Taranek

  mgr Izabela Sztekler

XXXI Zimowe zawody modeli latających

XXXI ZIMOWE ZAWODY MODELI LATAJĄCYCH 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Częstochowie

Termin: 7.II. 2015 r. o godzinie 10

Miejsce zawodów: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie, ul. Łukasińskiego                                  70/74

ZAPRASZAMY

uczniów na zawody modeli latających 

Ilość uczestników ograniczona.

Zawody zostaną rozegrane w czterech kategoriach wiekowych: do 6 lat, do 10 lat, do 14 lat, do 18 lat.

Zawodnicy mogą przynieść własne modele kartonowo-drewniane o rozpiętości skrzydeł max 50 cm i konstrukcji skrzydeł nieżebrowanej (dopuszcza się konstrukcje ze styropianu).

Organizator zapewnia 30 sztuk modeli dla pierwszych osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy uczestników w dniu zawodów, od godziny 9.30 do 10.00.

Konkurencje:

- lot na odległość,

- przelot przez bramkę,

- lądowanie docelowe,

Zawodnik ma trzy starty w każdej konkurencji, z których dwa najlepsze wyniki będą wliczane do punktacji ogólnej (start modeli z ręki).

Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych, dyplomy dla pierwszych sześciu uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych w klasyfikacji końcowej.

Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć obuwie zmienne

oraz posiadać legitymację szkolną.

Regulamin zawodów omówi Sędzia w czasie odprawy zawodników. Szczegółowe informacje można uzyskać w Pracowni Modelarskiej w MDK w Częstochowie. 

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie